Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obec Drozdov

12. 1. 2009

Obec Drozdov

 

Obrazek

 

Leží 8 km severozápadně od města Zábřehu v nadmořské výšce 515 metrů. Směrem na západ leží v údolí řeky Březné rekreační osada Drozdovská Pila. Katastr obce o rozloze 1370 hektarů se do značné míry rozprostírá po lesnatých kopcích Zábřežské vrchoviny. Po územní reorganizaci v roce 1960 se hranice katastru dostaly až k západní hranici šumperského okresu, do kontaktu s okresem Ústí nad Orlicí. V současné době na něm žije 345 usedlíků.

Původ názvu obce, dříve též Droznov, je vysvětlován jako odvozenina od osobního jména Drozd – „ves Drozdova“. Obecním znamením byla kolmo postavená radlice mající po stranách celkem šest hvězdiček. V historických pramenech se Drozdov připomíná poměrně pozdě, až roku 1417, kdy patřil k hradu Hoštejnu. V roce 1464 připadl s celým svým majetkem Zábřehu. V polovině 15. století se v jeho okolí objevily další dvě malé vsi, Protivanov a Strýcov (ten dodnes připomíná les Strejcov). Obě byly již o sto let později zase pusté. Po třicetileté válce žilo v Drozdově podle lánového rejstříku 21 lidí. Od roku 1841 měla obec vlastní školu, do té doby chodily děti do sousední vesnice Jedlí. Po roce 1848 připadl Drozdov k soudnímu okresu Šilperk. Brzy však přešel zpět do působnosti okresního soudu a hejtmanství v Zábřehu.

 

Obrazek

 

Jelikož zdejší obyvatele nemohla uživit málo úrodná pole, hledali vedle práce v lese různé náhradní zdroje obživy, jako bylo domácí tkalcovství, výroba kartáčových prkének a dřevěného nářadí, ošívání nitěných knoflíků. V dřevařské výrobě se zde před první světovou válkou objevily i živnostenské závody. Vznikla tu i mlékárna.

 

V politickém životě za první republiky převažovali příslušníci lidové a agrární strany.Koncem druhé světové války se okolní lesy staly útočištěm partyzánů skupiny Zábřeh. Při střetnutí s nacistickými policejními silami v nich 23. září 1944 padl jejich velitel Jan Háječek. Na jeho počest byl na onom místě postaven pomník, který byl odhalen 10. 9. 1961. Po květnu 1945 našla řada obyvatel Drozdova obživu v průmyslovějších okolních obcích. V roce 1957 zde bylo založeno Zemědělské družstvo, jež bylo v roce 1966 spojeno s družstvem v Pivoníně a o šest let později i s družstvem v Jedlí a družstvem Svébohov – Horní Studénky.

 

Do té doby samostatná obec byla v roce 1980 administrativně připojena k městu Zábřeh. V roce 1992 se ale zase osamostatnila.

 

V roce 1713 byla v obci postavena kaple sv. Fabiána a Šebestiána, jež byla na přelomu 20. a 21. století zrekonstruována.

 

 

Školním rokem 1975/76 bylo ukončeno vyučování v drozdovské tehdejší Základní devítileté škole pro 1. až 5.  ročník. Počátkem školního roku 1976/77 odjíždělo již 27 žáků do školy v Zábřehu.  Rok po té se začalo s přestavbou drozdovské školy na mateřskou školku, neboť dosavadní dětský útulek zřízený v odkoupeném domku č. p. 33 již nevyhovoval. Provoz v ní byl zahájen v roce 1979. 

 

Kromě školy byl pro veřejnost zřízen jeden obchod se smíšeným zbožím a hostinec. Oba jsou v provozu až dodnes. Po Sametové revoluci k nim přibyl ještě další obchod.

 

Díky záslužné práci Eduarda Baiera v letech 1971 – 1975 se budovala kanalizace s čističkou odpadních vod a obecní vodovod. V roce 1948 byla obec elektrifikována. V porovnání se sousedními obcemi se tak Drozdov stal na dlouhou dobu jednou z nejmoderněji vybavených vesnic.

 

V současné době je v obci aktivně činný Sbor dobrovolných hasičů, jehož historie sahá až do roku 1894, Sdružení myslivců, jejichž činnost začala také před první republikou, a fotbalové družstvo F.O.F.O. Od roku 2005 se každoročně pořádají přátelská setkání s obcí Drozdov v Čechách spojená s kulturním a sportovním vyžitím.

 

 

Obrazek

 

Na obrázku je Hostinec u Záruby, který se nachází na Drozdovské Pile.V roce 2006 zde obec zrekonstruovala domek na Drozdovské Pile, který nabízí jako ubytovací zařízení pro rekreanty užívajících si krás přírody v okolí.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář